Actualité

UNICEF

Campagne UNICEF


UNICEF organise une campagne «porte à porte» du lundi 29 mars au samedi 3 avril 2021 sur le territoire de la commune de Betzdorf​, tout en respectant les gestes barrières.

Il s'agit d'une campagne d'information afin de recruter des donateurs, les équipes ne prennent à aucun moment de l'argent et peuvent s'identifier par un badge ainsi que par des vêtements portant le nom et le logo de l'organisation.

En cas de questions n'hésitez pas à contacter UNICEF (T. +352 44 87 15 - 22).

 

 

D'UNICEF organiséiert vu Méindes dem 29. Mäerz bis Samschdes den 3. Abrëll 2021 eng „porte à porte" Campagne um Territoire vun der Gemeng Betzdorf, dëst am Respekt vun de Gestes barrières.

Bei dëser Informatiouns-Campagne gi si bei d’Leit schellen, fir se iwwert hir Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun hirer Organisatioun ze ginn. Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen a kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder an eng Sécherheetswest mat hirem Numm a Logo un.

Fir weider Informatiounen, zéckt ​net d'UNICEF ze kontaktéieren (T. +352 44 87 15 - 22).​