Agenda

novembre 2017
   
Catégorie:
4 nov.
Fêtes & Marchés
mat de Bierger vu Bierg
5 nov.
organiséiert vum Gaart an Heem Menster
7 nov.
organiséiert vun de WiddeBierger 50+
9 nov.
organiséiert vu Fairtrade Lëtzebuerg
11 nov.
Concerts (classique/chant/jazz)
feat. Raughi Ebert, Eva & Thomas Kagermann
13 nov.
Littérature
organiséiert vun der Kulturkommissioun
15 nov.
Welche Beihilfen für Ihr Projekt? - Quelles aides pour votre projet?
19 nov.
Concerts (classique/chant/jazz)
Trombuco gouf 2004 gegrënnt, an dat mat der Idee fir lëtzebuerger Trompettisten aus alle Beräicher, sief et Enseignement oder Orchester, zesummen ze bréngen.
Sports
.
organiséiert vum Gaart an Heem Ouljen
25 nov.
organiséiert vum Jugendhaus Betzdorf
Divers
mat der Menster Musek
macommune.lu
© Administration Communale de Betzdorf