Agenda

novembre 2014
   
Catégorie:
7 nov.
Divers
Dokumentarfilm vum Andy Bausch
Theater
mat der Ouljer Musek
8 nov.
Theater
mat der Ouljer Musek
Divers
mam Menster Gesank a mat der Menster Musek
14 nov.
Theater
mat der Ouljer Musek
15 nov.
Theater
mat der Ouljer Musek
Divers
vum Rueder Gesank
Assemblées générales & congrès
vum TC Rued
Événements gourmands
mat de WiddeBierger 50+
16 nov.
Divers
25 Joer Rout-Kräiz Sektioun Betzder
21 nov.
Bals
Bal vum FC Syra Mensdorf
22 nov.
Divers
zu Menster
28 nov.
Divers
op Rued-Sir
29 nov.
sur le parking du campus scolaire à Roodt/Syre
30 nov.
Divers
Chorale vu Rued-Sir
Divers
mat der Ouljer Musek
macommune.lu
© Administration Communale de Betzdorf