Agenda

mars 2017
   
Catégorie:
3 mars
Bals
mam DT Syra Ouljen
Assemblées générales & congrès
Generalversammlung vum Gaart an Heem Menster
4 mars
organiséiert vum Club des Jeunes Betzder
5 mars
Événements gourmands
Faire Genoss um Kaffisdësch
Divers
mam Club des Jeunes
Divers
Buergbrennen ass um Widdebierg.
Divers
mat den Ouljer Jongen um Kéisbierg
7 mars
Divers, Assemblées générales & congrès
"WiddeBierger-Treff" avec Assemblée générale
9 mars
Conférences & Réunions
OH! Oppent Haus ass eng Initiative vun e puer engagéierte Bierger, déi Flüchtlingen an Nout hëllefen en Doheem bei léiwe Mënschen hei zu Lëtzebuerg ze fannen. Mir bréngen interesséiert Leit zesummen an begleede si mat Rot an Dot.
Expositions
09.03.2017: Vernissage à 19h 10-12.03.2017: Exposition
10 mars
Expositions
09.03.2017: Vernissage à 19h 10-12.03.2017: Exposition
11 mars
Expositions
09.03.2017: Vernissage à 19h 10-12.03.2017: Exposition
12 mars
Expositions
09.03.2017: Vernissage à 19h 10-12.03.2017: Exposition
14 mars
org. vun de Bierger vu Bierg
15 mars
SOIRÉE CINÉ-ACTION avec le film "Demain" // KINOS- AN AKTIOUNSOWEND mam Film Demain
17 mars
Fêtes & Marchés, Divers
"Beannachtei ne Feile Padraig"
19 mars
Concerts (classique/chant/jazz)
am Kader vu Musek am Syrdall
20 mars
Informatiounsversammlung/Réunion d'information: 13.3.2017 - 19h - Buvette Sportshal Roodt/Syre
23 mars
Réceptions & Cérémonies communales
.
25 mars
Divers
organiséiert vun der Elterevereenegung
26 mars
Divers, Réceptions & Cérémonies communales
Fête pour les personnes âgées de notre commune.
28 mars
Conférences & Réunions, Divers
Conférence en langue française, traduction simultanée en lux.
30 mars
Expo: 30.03.-10.04.2017 Pictures taken by Volunteers in the Balkan, Grand-Synthe(F) and in Greece (Chios, Idomeni, Thessaloniki, Athens).
macommune.lu
© Administration Communale de Betzdorf