Agenda

décembre 2017
   
Catégorie:
1 déc.
organiséiert vun der Gemeng Betzder, dem Jugendhaus Betzder an dem Duerftreff "Beim Lis"
Divers
op Rued-Sir
2 déc.
organiséiert vun der Gemeng Betzder, dem Jugendhaus Betzder an dem Duerftreff "Beim Lis"
3 déc.
organiséiert vun der Gemeng Betzder, dem Jugendhaus Betzder an dem Duerftreff "Beim Lis"
organiséiert vun de Scouten St. Jacques Rued-Sir & Chorale St. Cécile Roodt/Syre
Divers
mat der Ouljer Musek
8 déc.
Concerts (classique/chant/jazz)
Steven Pitman, Gewinner der Europameisterschaft der Elvis-Darsteller, gastiert mit seiner Band The Celebrations im Syrkus.
12 déc.
organiséiert vun de WiddeBierger 50+
13 déc.
Fêtes & Marchés
.
15 déc.
pour études secondaires & supérieures
16 déc.
Concerts (classique/chant/jazz)
mat der Chorale mixte Ste Cécile a mat der Fanfare vu Menster
17 déc.
organiséiert vun der Ouljer Musek
25 déc.
Fuert mam Eventbus op den Zürcher Bal 2017!
31 déc.
Fuert mam Nightlifebus Sylvester an d'Staat!
macommune.lu
© Administration Communale de Betzdorf